۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد


1 / 1388   |  فروردین 1388
1 / 1391   |  فروردین 1391
1 / 1392   |  فروردین 1392
1 / 1393   |  فروردین 1393
1 / 1394   |  فروردین 1394
1 / 1395   |  فروردین 1395
1 / 1396   |  فروردین 1396
1 / 1397   |  فروردین 1397
2 / 1391   |  اردیبهشت 1391
2 / 1392   |  اردیبهشت 1392
2 / 1393   |  اردیبهشت 1393
2 / 1394   |  اردیبهشت 1394
2 / 1395   |  اردیبهشت 1395
2 / 1396   |  اردیبهشت 1396
2 / 1397   |  اردیبهشت 1397
3 / 1391   |  خرداد 1391
3 / 1392   |  خرداد 1392
3 / 1393   |  خرداد 1393
3 / 1394   |  خرداد 1394
3 / 1395   |  خرداد 1395
3 / 1396   |  خرداد 1396
3 / 1397   |  خرداد 1397
4 / 1391   |  تیر 1391
4 / 1392   |  تیر 1392
4 / 1393   |  تیر 1393
4 / 1394   |  تیر 1394
4 / 1395   |  تیر 1395
4 / 1396   |  تیر 1396
4 / 1397   |  تیر 1397
5 / 1391   |  مرداد 1391
5 / 1392   |  مرداد 1392
5 / 1393   |  مرداد 1393
5 / 1394   |  مرداد 1394
5 / 1395   |  مرداد 1395
5 / 1396   |  مرداد 1396
5 / 1397   |  مرداد 1397
6 / 1391   |  شهریور 1391
6 / 1392   |  شهریور 1392
6 / 1393   |  شهریور 1393
6 / 1394   |  شهریور 1394
6 / 1395   |  شهریور 1395
6 / 1396   |  شهریور 1396
7 / 1391   |  مهر 1391
7 / 1392   |  مهر 1392
7 / 1393   |  مهر 1393
7 / 1394   |  مهر 1394
7 / 1395   |  مهر 1395
7 / 1396   |  مهر 1396
8 / 1391   |  آبان 1391
8 / 1392   |  آبان 1392
8 / 1393   |  آبان 1393
8 / 1394   |  آبان 1394
8 / 1395   |  آبان 1395
8 / 1396   |  آبان 1396
9 / 1391   |  آذر 1391
9 / 1392   |  آذر 1392
9 / 1393   |  آذر 1393
9 / 1394   |  آذر 1394
9 / 1395   |  آذر 1395
9 / 1396   |  آذر 1396
10 / 1391   |  دی 1391
10 / 1392   |  دی 1392
10 / 1393   |  دی 1393
10 / 1394   |  دی 1394
10 / 1395   |  دی 1395
10 / 1396   |  دی 1396
11 / 1391   |  بهمن 1391
11 / 1392   |  بهمن 1392
11 / 1393   |  بهمن 1393
11 / 1394   |  بهمن 1394
11 / 1395   |  بهمن 1395
11 / 1396   |  بهمن 1396
12 / 1391   |  اسفند 1391
12 / 1392   |  اسفند 1392
12 / 1393   |  اسفند 1393
12 / 1394   |  اسفند 1394
12 / 1395   |  اسفند 1395
12 / 1396   |  اسفند 1396

انتخاب تاریخ


1388/1/1 :   پاسخی به ادعای صادق خرازی| آیا آمریکا توانایی حمله به ایران را دارد؟


نواجنوب:دستاوردتراشی جهت پوشاندن نقاط ضعف توافق هسته ای موسوم به برجام توسط حامیان دولت به شکل ناشیانه ای ادامه دارد


1388/1/1 :   پاسخی به ادعای صادق خرازی| آیا آمریکا توانایی حمله به ایران را دارد؟


نواجنوب:دستاوردتراشی جهت پوشاندن نقاط ضعف توافق هسته ای موسوم به برجام توسط حامیان دولت به شکل ناشیانه ای ادامه دارد


1388/1/1 :   بدنبال اظهارات برخی مسئولین استان:|نامه تهدید آمیز نماینده کهکیلویه وبویر احمد به استاندار بوشهر،کمپین ضد انتقال آب به بوشهر؟!
نواجنوب:بیم آن دارم به ;واسطه این تحریکات غیرمسئولانه توسط مقامات سیاسی آن استان، کمپین ضد انتقال آب در این منطقه صورت گیرد و دود آن به چشم همگان و بالأخص مردم عزیز بنادر برود.


1388/1/1 :   کارخانه آسفالت شهرداری بصورت آزمایشی استارت زد 
نواجنوب:روز سه شنبه  96/8/9 با حضور عبدالحمید صفایی شهردار ، وطن دوست رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و مدیران حراست و روابط عمومی ؛ پس از مدتها خاموشی و پس از طی مراحل فنی و اورهال ، کارخانه آسفالت شهرداری خارگ در کرانه ساحل زیبای خلیج همیشه فارس ، به صورت آزمایشی کلید خورده و آماده بهره برداری و پخت مجدد آسفالت شد 1